loading

POLITIKA E SKEDAREVE (COOKIES)

 

Përmbajtja 

 1. Çfarë janë “cookie”?
 2. Si informoheni ju?
 3. Bëni zgjedhjen tuaj rreth cookies
 4. Çfarë kategori cookies përdor kjo faqe interneti dhe për çfarë qëllimi(esh)
 5. Ndryshime në Politikën e Cookies
 6. Për të na kontaktuar

 

Kjo faqe interneti përdor kategori të ndryshme skedarësh (cookies) (në varësi të pëlqimit tuaj kur kjo kërkohet) në pajisjen tuaj për të njohur programin lundrues për sa kohë skedari (cookie) në fjalë është i vlefshm. Politika e Skedarëve (cookies) zbatohet për çdo produkt ose shërbim që lidhet me këtë politikë ose e përfshin atë me referencë.

 

Drejtuesi dhe kontrolluesi i faqes së internetit mund të gjendet në Deklaratën e Privatësisë.

 

Ju lutem lexoni këtë material me kujdes para përdorimit të kësaj faqe interneti. Këtu shpjegohen se si ne i përdorim skedarët (cookies) dhe se si ti mund ti menaxhosh ato.

 

 

Për t’u drejtuar menjëherë në sektorin e menaxhimit të sekdarëve (cookies) të kësaj faqe kliko “Bëni zgjedhjen tuaj rreth cookies"

 

 

 1.  Çfarë janë “cookie”?

Një “cookie” është një skedar i vogël që faqja jonë e internetit i kërkon programit tuaj lundrues ta ruajë në pajisjen që jeni duke përdorur (kompjuter, telefon, tablet, etj.) në momentin që vizitoni këtë faqe  interneti. Fjala “cookie” (skedar) përdoret në këtë material edhe për teknologji matëse të tjera, si sinjalizues rrjeti.

 

Falë këtyre skedarëve (cookies) ne jemi në gjendje t’ju prezantojmë faqe interneti të personalizuara të cilat i plotësojnë më së miri nevojat tuaja në mënyrë që eksperienca juaj të jetë sa më personale. Ne gjithashtu përdorim skedarë (cookies) nga palë të treta, për qëllime publikimi apo reklamimi, të cilat vijnë nga domaine të ndryshëm nga domaini i faqes tonë të cilën jeni duke vizituar. Disa skedarë (cookies) që ne përdorim janë të rëndësishëm për funksionimin e kësaj faqeje interneti dhe aktivizohen në mënyrë automatike kur vizitohen nga përdoruesit. Disa skedarë (cookies) na lejojnë t’i ofrojmë përdoruesit shërbime dhe funksione që përshtaten më mirë me nevojat e tyre, për t’i përshtur shërbimet tona me ta duke ju siguruar një funksionim sa më të lehtë dhe të shpejtë të faqes së internetit.  

  

 2.  Si informoheni ju?

Herën e parë që ju vizitoni faqen tonë të internetit, informoheni përmes një baneri mbi përdorimin e skedarëve (cookies) dhe kategorinë e skedarëve (cookies) në lidhje me to. Skedarët (cookies) individualë përshkruhen më poshtë.

 

 3.  Bëni zgjedhjen tuaj rreth skedarëve (cookies)

Ju mund të futeni në sistemin tonë të menaxhimit të skedarëve (cookies) për të vendosur preferencat e tuaja lidhur me kategorinë e skedarëve (cookies) (përveç skedarëve thelbësorë, të cilët nuk mund të çaktivizohen në sistemet tona) duke klikuar butonin respektiv në banerin e skedarëve (cookies).

Në parapgrafin në vijim, do t’ju informojmë rreth skedarëve (cookies) që përdoren ne faqen tonë të internetit. Nëse nuk jeni dakord me cilësimet e skedarëve (cookies) individuale, ju mund të çaktivizoni skedarët (cookies) respektivë duke klikuar mbi linkun e ofruar. Nëse nuk ka link direkt për çaktivizimin e disa skedarëve (cookies) mund të kufizoni përdorimin e tyre nga cilësimet e programit lundrues.

 

 4.  Çfarë kategori cookies përdor kjo faqe interneti dhe për çfarë qëllimi(esh)

Ne mund të përdorim kategorinë e mëposhtme të skedarëve (cookies) në këtë faqe interneti. 

-          Skedarë parësorë

-          Skedarë Marketingu

-          Skedarë Mediash Sociale

-          Skedarë Audience/Performance/Gjurmimi

 

(i)            Skedarët parësorë i mundësojnë përdoruesve të lundrojnë në faqen e internetit dhe të përdorin veçoritë e tij. Këto skedarë (cookies) nuk mund të hiqen nga sistemet tona. Pa këto skedarë (cookies), p.sh hyrja, nuk do të jetë e mundur.

 

Skedarët parësorë përdoren: 

 • Për të siguruar që funksionet e faqes në internet ekzekutohen si duhet.
 • Për të lejuar të ruani informacion mbi një pyetësor të cilin e keni plotësuar në faqen tonë të internetit apo produkte shërbime dhe informacion të cilin e keni përzgjedhur,
 • Për të lejuar futjen dhe perdorimin e zonave të tua personale në faqen tonë të internetit
 • Për të përshtatur pamjen e faqes se internetit sipas preferencave të tua (gjuha, formati, etj)
 • Për të vënë në zbatim masa sigurie kur identifikoheni

 

 

Mund ta përshtasni programin tuaj lundrues që të bllokojë ose t’ju paralajmërojë për këto skedarë (cookies), por mund të hasni vështirësi më tej për të aksesuar faqen e internetit ose shërbimet e saj. 

 

(ii)           Skedarët e Audiences/Performances/Gjurmimit mbledhin informacion rreth mënyrës së përdorimit të faqes tonë  nga përdoruesit e saj (matja e audiencës) dhe aktivitetet në internet të këtyre të fundit.   Ato na ndihmojnë të përmirësojmë tiparet e faqes sonë të internetit, të shohim fushat me interes më të madh për përdoruesit tanë dhe të mësojnë më shumë rreth efektivitetit të fushatave tona reklamuese. E gjithë kjo na ndihmon t'u ofrojmë përdoruesve tanë shërbimet dhe funksionet që plotësojnë më së miri nevojat e tyre.

 

 

Skedarët e Audiences/Performances/Gjurmimit përdoren:

 • Për të krijuar statistika mbi përdorimin e faqes tonë në internet.
 • Për të parë sa efektive janë fushatat tona të marketingut.
 • Për të riparë sjelljen e përdoruesit (jo e lidhur me personin) duke përmirësuar kështu faqen tonë të internetit.

 

Disa prej skedarëve (cookies) të performancës sigurohen nga palë të treta të autorizuara por ne nuk e lejojmë përdorimin e tyre për qëllime të tjera përveç atyre të shpejguara në këtë material.

  

(iii)          Marketing / Skedarët e Rrjeteve Sociale, përfshirë skedarët e ri-shënjestrimit, na mundësojnë të bëjmë oferta më interesante për përdoruesit tanë. Skedarët e ri-shënjestrimit ruhen në pajisjen e përdoruesit gjatë kohës së lundrimit në internet. Ata mundësojnë reklamimin e produkteve tona në faqe interneti të partnerëve tanë apo rrjeteve sociale për përdoruesit të cilët kanë shprehur interes për produktet tona.

 

Skedarët e marketing-ut/rrjeteve sociale perdoren:

 • Për të dërguar reklama të cilat I përshtaten më së miri nevojave tuaja. (Reklama të personalizuara).
 • Për të maksimizuar komunikimin duke krijuar ri-kontaktim nëpërmjet reklamave.
 • Për të analizuar përdorimin e faqes së internetit nga ana juaj me qëllim parashikimin e reklamave që ju prezantohen.

 

Si me poshtë gjeni përshkrimin e skedarëve të marketing-ut/rrjeteve sociale të përdorura në faqen tonë të internetit.

 

Biskota

Të dhëna të mbledhura përmes Biskotave

Qëllimi(et)

Koha e ruajtjes

1.Facebook

2.Google AdWords

3.Doubleclick

4.Google Analytics

1. listat e ritregëtimit

2.listat e ritregëtimit

3.listat e ritregëtimit

4.veprimet e përdoruesit në faqen e internetit

Këto biskota që gjurmojnë reklamat në internet do tju tregojnë reklama të përshtateshme në internet bazuar në atë çfarë keni parë dhe klikuar, si dhe faqe të faqes sonë në internet që keni vizituar

 

listat e ritregëtimit: 30 ditë (e paracaktuar)

 

 veprimet e përdoruesit në faqen e internetit: 26 muaj (e paracaktuar)

 

Adobe Analytics

 

veprimet e përdoruesit në faqen e internetit

Kjo biskotë përdoret për të regjistruar numrin e vizitorëve në faqen tonë të internetit dhe për të matur se si përdoret faqja e internetit

 

 2 vjet 

 

IgnitionOne (Email: privacy@ignitionone.com)

 

 

Të dhëna personale si emri, numri i telefonit, adresa e email-it

 

Këto biskota përdoren për të ekzaminuar përdorimin e faqes tonë të internet për të shfaqur programe për ofrimin e kuponave për disa karakteristika përdorimi.

 

 

nuk ruan të dhëna personale

 
   Biskotat e vetë DWT:

 

  - DWT_currency

 

  - cms_carussel dwt_SITEID

 

  - parking_car_SITEID

 

 

  - last_uploaded_img_path

 

 

 
- Valuta e përzgjedhur

 

- Lejimi i biskotës

 

- Numri VIN (i shasisë) i makinës së parkuar

- Rruga e imazhit të fundit të ngarkuar

Këto biskota ndihmojnë për të ruajtur përzgjedhjet e përdoruesit:

- Për të ruajtur valutën e përzgjedhur.

 - Nëse përdoruesi ka shtypur butonin lejo te biskotat.

 

- Për të ruajtur makinat e përzgjedhura për funksionin e makinave të parkuara.


- Rruga e skedarit të fundit të ngarkuar

 

 

 


 - 1 muaj

 

 - 6 muaj

 

 - 1 muaj

 

 

- 6 muaj

 

 

 5.  Ndryshime në Politikën e Cookies

Të gjitha ndryshimet e ardhshme në Politikën tonë të Privatësisë do të postohen në këtë faqe interneti. Si rrjedhim, duhet ta rishqyrtoni në mënyrë periodike për ndryshime në Politikën tonë të Privatësisë. Ne do tju informojmë në rast ndryshimesh duke kërkuar miratimin tuaj, aty ku nevojitet.

 

 6.  Për të na kontaktuar

Të dhënat e kontaktit të kontrollorit dhe zyrtarit të ruajtjes së të dhënave mund ti gjeni në Deklaratën e Privatësisë.

 

 

Versioni: Korrik 2020

Shikoni Njoftimin tonë Ligjor për detajet e plota të kompanisë. 

Shikoni Deklaratën e Privatësisë për më shumë informacion mbi mënyrën e trajtimit nga ana jonë të të dhënave tuaja personale.

promo 
Shko në krye
Start of Tawk.to Script End of Tawk.to Script