loading

• Insistoni që makinën tuaj gjithmonë ta riparoni në një shërbim të autorizuar Opel me pjesë origjinale Opel, të cilat janë të mbuluara me një garanci dyvjeçare të fabrikës.

 

•Instalimi i pjesëve me cilësi joadekuate të shërbimeve nga ana e riparuesit të paautorizuar mund të rrezikojë sigurinë tuaj personale dhe atë të familjes tuaj apo të pasagjerëve që ndodhen me ju.

 

•Pjesët origjinaletë Opel-it zgjatin jetën dhe ruajnë vlerën e automjetit tuaj.

 

• Servisi i autorizuar disponon mekanikë të trajnuar dhe me përvojë që mundësojnë diagnostikimin edhe zgjidhjen e shpejtë të problemeve të mundshme, duke ju kursyer kohë dhe para.

 

•Si një shërbim i autorizuar, ne kemi mjete të posaçme dhe pajisje diagnostike si dhe informacionet e fundit teknike të përshtatura enkas për automjetin tuaj!

 

•Servisi i autorizuar punon në përputhje me standardet dhe procedurat e përcaktuara nga prodhuesi. Pas vlerësimeve të kostove kërkojmë pëlqimin tuaj për riparim.

 

• Për më shumë informata, na kontaktoni.

promo 
Shko në krye