loading
 • Zafira
 • PJESA E JASHTME
 • PJESA E BRENDSHME
 • BAXHA DHE XHAM I PËRPARMË PANORAMIK
 • DRITA LED
 • OPC LINE SPORT PACK
 • SISTEMI I SEDILEVE FLEX 7® PLUS
 • ULJE SI NË SALLON
 • MBAJTËSJA E BIÇIKLETËS
 • PANELI QENDROR
 • BAGAZHET
 • ONSTAR
 • NAVIGIMI
 • INFO-ARGËTIMI
 • PORT USB
 • SEDILJE ERGONOMIKE
 • FUNKSIONE ME NGROHJE
 • NDRIÇIMI I AMBIENTIT
 • TEKNOLOGJIA E NDRIÇIMIT
 • OPEL EYE
 • KONTROLLUES I PËRSHTATSHËM I UDHËTIMIT
 • PARALAJMËRUES PËR ZONAT ANËSORE QË NUK SHIKOHEN
 • KAMERA E PASME DHE NDIHMËSI I PARKIMIT
 • MOTORËT
 • TRANSMISIONET
 • AMORTIZIMI
 • TOWING HITCH
 • ECOTEC® ME NIS/NDALO
MODELET.
ENJOY
ENJOY
 • Timon me komanda
 • OnStar
 • Konsolë me frena dore manuale
 • Sistem drejtimi i ndjeshëm ndaj shpejtësisë
EXCITE
EXCITE
 • Disqe aliazhi 17''
 • Inserte pëlhure "ALENTO" të sedileve
 • Logo "EXCITE" që bie në sy
INNOVATION
INNOVATION
 • OnStar
 • Disqe aliazhi 17”
 • Ndihmësi i nisjes në malore
 • Drita të përparme antimjegull
Përshkrimet dhe ilustrimet e veçorive mund t'i referohen apo shfaqin pajisje opsinale që nuk përfshihen në modelin standard. Informacioni i përfshirë ka qenë i saktë në kohën e publikimit. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në dizajn dhe pajisje. Ngjyrat e shfaqura janë vetëm ngjyra të përafërta me ngjyrat e vërteta. Pajisja opsionale e ilustruar ofrohet me tarifë shtesë. Disponueshmëria, veçoritë teknike dhe pajisjet e ofruara në automjetet tona mund të variojnë ose mund të jenë të disponueshme në shtete të caktuara ose mund të ofrohen vetëm me kosto shtesë. Për informacion të saktë mbi pajisjet e ofruara në automjetet tona, kontakto me ose partnerin tënd lokal të Opel-it.
promo 
Shko në krye