loading
 • PJESA E BRENDSHME 360°
 • DIZAJNI
 • RIFINITURAT DHE PËLHURA
 • TEKNOLOGJI DRITASH BI-XENON
 • DISQET
 • EDICIONI I NGJYRËS
 • PAKETA OPC LINE SPORT
 • PAKETA TURBO PLUS
 • OPEL EYE
 • NDIHMA E PARKIMIT
 • CITY MODE
 • PAKETA E SHIKUESHMËRISË DHE DRITAVE
 • MBAJTËSJA E BIÇIKLETËS
 • ONSTAR
 • NAVIGIMI
 • INFO-ARGËTIMI
 • TOMTOM
 • RADIO
 • Karikim Wireless
 • FUNKSIONET ME NGROHJE
 • BAXHAJA
 • HAPËSIRA PËR BAGAZHE
 • MOTORËT
 • TRANSMISIONE
 • ECOTEC®
 • DINAMIKA E NGARJES
Përshkrimet dhe ilustrimet e veçorive mund t'i referohen apo shfaqin pajisje opsinale që nuk përfshihen në modelin standard. Informacioni i përfshirë ka qenë i saktë në kohën e publikimit. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në dizajn dhe pajisje. Ngjyrat e shfaqura janë vetëm ngjyra të përafërta me ngjyrat e vërteta. Pajisja opsionale e ilustruar ofrohet me tarifë shtesë. Disponueshmëria, veçoritë teknike dhe pajisjet e ofruara në automjetet tona mund të variojnë ose mund të jenë të disponueshme në shtete të caktuara ose mund të ofrohen vetëm me kosto shtesë. Për informacion të saktë mbi pajisjet e ofruara në automjetet tona, kontakto me ose partnerin tënd lokal të Opel-it.
promo 
Shko në krye