loading
 • ADAM ROCKS UNLIMITED
 • ADAM ROCKS
 • ADAM ROCKS SWING TOP
 • ADAM ROCKS BLACK JACK
 • PJESA E JASHTME
 • PJESA E BRENDSHME
 • INDIVIDUALIZIM
 • ÇATI SWING TOP E PALOSSHME ME PËLHURË
 • BLACK JACK
 • TAVAN ME DRITA LED
 • NDIHMA PËR PARKIM
 • PARALAJMËRIMI PËR ZONAT ANËSORE QË NUK SHIKOHEN
 • DRITA PËRPARME LED PËR DITËN DHE DRITA TË PASME LED
 • PAKETA E DRITAVE TË BRENDSHME SHUMËNGJYRËSHE
 • OPSIONET E NGROHJES
 • REHATIA E ULJES
 • BAXHA PANORAMIKE
 • MOTORËT
 • TRANSMISIONI
 • MODALITETI PËR NË QYTET
 • ONSTAR
 • NAVIGIMI
 • INFO-ARGËTIMI
 • KARIKIM WIRELESS
 • NAVIGIM PORTATIV
 • DJEPI I SMARTFONIT
Përshkrimet dhe ilustrimet e veçorive mund t'i referohen apo shfaqin pajisje opsinale që nuk përfshihen në modelin standard. Informacioni i përfshirë ka qenë i saktë në kohën e publikimit. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në dizajn dhe pajisje. Ngjyrat e shfaqura janë vetëm ngjyra të përafërta me ngjyrat e vërteta. Pajisja opsionale e ilustruar ofrohet me tarifë shtesë. Disponueshmëria, veçoritë teknike dhe pajisjet e ofruara në automjetet tona mund të variojnë ose mund të jenë të disponueshme në shtete të caktuara ose mund të ofrohen vetëm me kosto shtesë. Për informacion të saktë mbi pajisjet e ofruara në automjetet tona, kontakto me ose partnerin tënd lokal të Opel-it.
promo 
Shko në krye