loading

ÇDO NGARKESË ËSHTË E MIRËSEARDHUR.

Me një zgjedhje të madhe të stileve të karocerisë, largësisë ndërmjet boshteve, lartësisë së çatisë, tërheqje në rrotat e përparme ose të pasme, me kabinë standarde apo të dyfishtë, transport të pasagjerëve apo konversion special, do ta gjeni Opel Movano të dizajnuar veçanërisht për punën tuaj.

Përshkrimet dhe ilustrimet e veçorive mund t'i referohen apo shfaqin pajisje opsinale që nuk përfshihen në modelin standard. Informacioni i përfshirë ka qenë i saktë në kohën e publikimit. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në dizajn dhe pajisje. Ngjyrat e shfaqura janë vetëm ngjyra të përafërta me ngjyrat e vërteta. Pajisja opsionale e ilustruar ofrohet me tarifë shtesë. Disponueshmëria, veçoritë teknike dhe pajisjet e ofruara në automjetet tona mund të variojnë ose mund të jenë të disponueshme në shtete të caktuara ose mund të ofrohen vetëm me kosto shtesë. Për informacion të saktë mbi pajisjet e ofruara në automjetet tona, kontakto me ose partnerin tënd lokal të Opel-it.
promo 
Shko në krye
Start of Tawk.to Script End of Tawk.to Script