loading

PËRMASAT E OPEL MOVANO.

Mësoni në detaje përmasat e karocerisë dhe të dhëna të tjera në lidhje me furgonin e biznesit, Opel Movano.

Përmasat e jashtmeJashtë
Largësia midis boshteve 3182 / 3682 / 4332
Gjatësia e plotë L1: 5048; L2: 5548; L3: 6198; L4: 6848
Lartësia pa ngarkesë (mm) H1: 2307; H2: 2488 / 2500 / 2527 / 2549 / 2557; H3: 2744 / 2749 / 2786 / 2808 / 2815
Gjërësia me retrovizorë të hapur/të mbyllur në dyer (mm) 2070 / 2470
Rrezja e rrethit të rrotullimit (midis mureve / trotuarit) (m) 12,50 - 16,20 / 12,00 - 15,70
Përmasat e jashtme
imgTitle
Përmasat e brendshmeJashtë
Vëllimi i bagazhit-/hapësirës për ngarkesën (metoda e matjes ECIE) (I) 8000 - 17000
Pesha dhe ngarkesaJashtë
Pesha e automjetit 1816 - 2366
Kapaciteti i serbatorit për mbushje me karburant 80
Kapaciteti maksimal me frena tërheqëse (12% malore) / pa frena (kg) 2500 - 3000 / 750
Gjithsej pesha e lejuar (kg) 3500 - 4500
Përshkrimet dhe ilustrimet e veçorive mund t'i referohen apo shfaqin pajisje opsinale që nuk përfshihen në modelin standard. Informacioni i përfshirë ka qenë i saktë në kohën e publikimit. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në dizajn dhe pajisje. Ngjyrat e shfaqura janë vetëm ngjyra të përafërta me ngjyrat e vërteta. Pajisja opsionale e ilustruar ofrohet me tarifë shtesë. Disponueshmëria, veçoritë teknike dhe pajisjet e ofruara në automjetet tona mund të variojnë ose mund të jenë të disponueshme në shtete të caktuara ose mund të ofrohen vetëm me kosto shtesë. Për informacion të saktë mbi pajisjet e ofruara në automjetet tona, kontakto me ose partnerin tënd lokal të Opel-it.
promo 
Shko në krye