loading

KËNAQËSI PËR SHOFERIN.

Mënyra si uleni është po aq e rëndësishme sa edhe vendi ku jeni ulur. Pa marrë parasysh nëse e ngisni ju vetë ose të tjerët, është e rëndësishme që pas një jave të kaluar pas timonit javët mos keni dhimbje shpine.

Kabina e Opel Movano-s, nga zgjedhja e sediljeve e deri te leva e marshit dhe timonit të rregullueshëm, është e projektuar që shoferi si dhe automjeti të mund të udhëtojnë nga dita në ditë.

Përshkrimet dhe ilustrimet e veçorive mund t'i referohen apo shfaqin pajisje opsinale që nuk përfshihen në modelin standard. Informacioni i përfshirë ka qenë i saktë në kohën e publikimit. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në dizajn dhe pajisje. Ngjyrat e shfaqura janë vetëm ngjyra të përafërta me ngjyrat e vërteta. Pajisja opsionale e ilustruar ofrohet me tarifë shtesë. Disponueshmëria, veçoritë teknike dhe pajisjet e ofruara në automjetet tona mund të variojnë ose mund të jenë të disponueshme në shtete të caktuara ose mund të ofrohen vetëm me kosto shtesë. Për informacion të saktë mbi pajisjet e ofruara në automjetet tona, kontakto me ose partnerin tënd lokal të Opel-it.
promo 
Shko në krye